hjemom osydelserReferencerledige stillingerKontakt
 
       
  vis Indhold

Projekterings- og tilsynsingeniør til en spændende og varieret hverdag
Projektering – Tilsyn – Spildevand – Miljø - Klima

Syddjurs Spildevand A/S er et 100% kommunalt ejet aktieselskab, der siden etableringen i januar 2009 har været i en spændende udvikling. Virksomheden har 34 medarbejdere og tager sig af etablering, drift, vedligeholdelse, planlægning og udvikling af den samlede spildevandsforsyning i Syddjurs kommune.

Virksomheden har et stort fokus på beskyttelse af Djurslands vandløb, søer, kystvande og kvaliteten af badevandet. Udover egne målrettede initiativer for at imødekomme fremtidige miljø og klimaudfordringer, har virksomheden et tæt samspil med offentlige og private aktører for at sikre helhedsorienterede og samfundsmæssige løsninger, som sikrer et sundt og bæredygtigt miljø.

Syddjurs Spildevand A/S ligger ved Rønde tæt på Aarhus, med nem adgang til offentlig transport. Nybyggede kontorfaciliteter danner rammen om virksomheden, og frihed med ansvar er en væsentlig del af husets kultur.

Læs mere på: www.syddjursspildevand.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Savner du variation, udfordringer og frihed med ansvar
Du får reference til afdelingslederen for plan-, projekt- og IT, og vil i det daglige have tæt samarbejde med dine kollegaer på tværs af huset. Der er på nuværende tidspunkt ni kollegaer i afdelingen for Plan-, Projekt- og IT, som er fordelt på planlæggere, projektledere, projektingeniører, GIS-medarbejdere, IT-medarbejdere og teknisk designer.

I tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i virksomheden, vil du deltage aktivt i de forskellige faser for gennemførelse af anlægsprojekter. Eksempelvis vil du nogle gange selv projektere anlægsarbejdet, sikre alle nødvendige godkendelser, lave udbudsmaterialer, stå for tilsyn, byggeledelse, økonomistyring og borgerkontakt. Andre gange vil det kun være dele heraf, hvor du mere vil have en projektlederrolle. De typiske anlægsopgaver vil bestå i separatkloakering, byggemodninger, afskærende ledninger, pumpestationer, kloakrenoveringer, regnvandsbassiner mv. Desuden vil der for planlægningsdelen være behov for skitseprojekter, hvor man har mulighed for at udvikle alternative løsninger.

Syddjurs Spildevand A/S er en virksomhed med flad struktur, hvor medarbejderne har stor frihed med ansvar, og hvor alle hjælper hinanden. Der er plads til forskellighed i organisationen, og du har derfor mulighed for at præge metoden, hvorpå du løser dine projekter og øvrige arbejdsopgaver.


Faglige- og menneskelige kompetencer
Den ideelle kandidat er uddannet ingeniør og gerne med erfaringen indenfor anlægsprojekter. Viden omkring miljø, regnvand og spildevand vil være en fordel, men ikke et krav. Du er fagteknisk stærk og har gerne erfaring med 3D tegneprogrammer. Generelt har du flair for IT, og er motiveret for at udvikle og optimere eksisterende værktøjer og processer, der effektiviserer egne- og kollegaers arbejdsopgaver.

Som person har du sans for detaljer, struktur og kvalitet. Du har et godt drive, er imødekommende og har en motiverende og smittende energi. Du er vant til at arbejde såvel selvstændigt som sammen med andre, og trives i et åbent og uformelt miljø, hvor forskellige opgaver en del af hverdagen. Du motiveres af udfordringer og en omskiftelig hverdag med mange bolde i luften.

Du er god til at dele dine ideer og kompetencer med kollegaer, og bidrager i det hele taget til et godt og konstruktivt arbejdsmiljø.


Skab dit drømmejob
Du tilbydes en spændende stilling, hvor tonen er uhøjtideligt og uformelt, og hvor der er fokus på trivsel og fælles målsætninger. Du vil få stor indflydelse på din hverdag og dine arbejdsopgaver, og der vil være mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Løn og øvrige ansættelsesvilkår efter offentlig overenskomst med fleksibilitet og frihed i arbejdsform og ansættelse, hvor der tilbydes fleksibel arbejdsplads med fri telefon, netadgang og bærbar computer.

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jesper Rye Larsen på telefon +45 2896 2845, mail: Jla@lyderjohnsen.dk

Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”Ingeniør, Syddjurs” til:
ans@lyderjohnsen.dk

Husk at anvende den e-mailadresse, som vi skal bruge til senere kontakt.

Annoncen opdateres automatisk hver fjerde uge på jobportalerne. Dette er ikke et udtryk for, at rekrutteringsprocessen er startet forfra. Det er en konsekvens af, at vores stillingsannoncer ligger online, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet.

   
 

Jobtitel
Ingeniør

Virksomhed
Syddjurs Spildevand A/S

Hjemmeside
http://www.syddjursspildevand.dk

Sted
Rønde ved Aarhus

 

 
Søg stillingen
 
     

vis joboversigt
Andre ledige stillinger

 
Headhunter / Rekrutteringskonsulent
 
  National og international Executive Search – Kan og vil du gøre en forskel?
 
  Er du etableret i branchen vil vi se meget frem til en snak om metoder, samspil og markedstilgang for at se, om vi har et fælles udgangspunkt. Vi vil kunne give dig de helt rette rammer og afsæt for fortsat succes i branchen foruden god sparring og samarbejde i vores vidensdelingskoncept. Er du ny i headhunterbranchen giver vi dig en grundig oplæring i metoder, værktøjer og markedsapproach. Herefter får du selvstændige opgaver inden for rekruttering og headhunting. Du står selv for alle dele af processen fra kanvassalg til interviews, kandidatpræsentationer samt opfølgning hos kunden. I vores team får du kompetent sparring og opbakning, da vi samarbejder internt for at nå de bedste resultater ud fra klare etiske retningslinier og høje kvalitetskrav. Dette betyder, at din læringskurve vil være stejl, og at dine kunder altid får den optimale behandling.
 
  læs mere  
 
Teknisk Designer som søger en varieret og inspirerende hverdag
 
  Struktur - Samarbejde - Teknisk Tegning
 
  Du får direkte reference til afdelingslederen for plan-, projekt og IT, og vil have tæt dagligt samarbejde med dine kollegaer såvel i afdelingen som på tværs af afdelinger. Afdelingen for plan-, projekt og IT består p.t. af ni medarbejdere, fordelt på planlæggere, projektledere, teknisk designer, projektingeniører, GIS-medarbejdere og IT-medarbejdere. Udover udarbejdelse af teknisk tegningsmateriale, kommer du til at arbejde med en lang række spændende opgaver indenfor projektering, ledningsregistrering, udbud af anlægsopgaver, spildevandsplanlægning, borgerkontakt, LER mv. I tillæg hertil vil du også have kontakt til eksterne samarbejdspartnere, ligesom du vil deltage i opmåling med GPS.
 
  læs mere  
 
Sælger/Salgskonsulent
 
  dansk kvalitet i topklasse - branchens bedste løsninger
 
  Med reference til Salgs & Marketingschefen får du ansvaret for at yderligere udbygge og styrke salget på det danske hjemmemarkedet og de nære eksportmarkeder. Der vil være kunder, der skal overtages fra starten, og du vil derfor arbejde med en spændende blanding af vedligeholdende-, relationsskabende- og opsøgende salg. I tæt samarbejde med den øvrige organisation, de tekniske afdelinger og virksomhedens ledelse vil du fastholde og styrke samarbejdet med eksisterende kunder, samt bidrage til en yderligere styrkelse af markedspositionen ved at skabe kontakt til og indgå aftaler med nye kunder.
 
  læs mere  
 
Business Controller
 
  Vil du være med til at videreudvikle redskaber og funktioner
 
  Med reference til Samn Forsynings økonomichef er du en vigtig sparringspartner. Du får en central organisatorisk placering og herigennem får du en stor berøringsflade internt i huset. Som den primære Business Controller skal du have fokus på de periodiske regnskaber, analyser og efterkalkulationer. Du skal ligeledes udfordre status quo for derved at udvikle den eksisterende forsyningsproces og drift, for at sikre lønsomhed fremadrettet. Du vil tage del i den fremtidige opbygning af interne rapporteringssystemer og nøgletalsrapportering. I stillingen skal du skabe og udvikle visuel rettidig rapportering til selskabets afdelingschefer og direktion.
 
  læs mere  

 

Ved Storkereden 1 • 7000 Fredericia • +45 2999 9043 • odd@lyderjohnsen.dk
Sidst opdateret 16-09-2019 10:37