hjemom osydelserReferencerledige stillingerKontakt
 
       
  vis Indhold

Business Controller
Vil du være med til at videreudvikle redskaber og funktioner

Samn Forsyning ApS er et fælles selskab mellem Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S. Samn blev stiftet i januar 2017 og har samlet drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens kommuner. Selskabet drifter også fire vandværker, som leverer 75% af drikkevandet i Horsens Kommune. Med sine mange års erfaring og store viden på området er Samn Forsyning til gavn for de ca. 110.000 kunder i de to kommuner.
Samn Forsyning varetager alle opgaver indenfor drift, anlæg og projektering, håndtering af regnvand og spildevand samt udvikling af miljøforbedrende løsninger indenfor området. Selskabet ønsker at være en mærkbar gevinst for sine kunder, miljøet og fremtiden og arbejder for at være en dynamisk og innovativ virksomhed, der lægger vægt på at deltage aktivt i udviklingen af Horsens og Odder Kommune.
Selskabet beskæftiger på nuværende tidspunkt 95 medarbejdere og hovedkontoret er centralt beliggende i Horsens by i et nyere byggeri. Her har man samlet et stærkt hold af kompetente og dygtige medarbejdere. Man ønsker på nuværende tidspunkt at styrke dette hold og søger derfor en kompetent, ambitiøs og dynamisk Business Controller.

Læs mere på www.samn.dk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Frihed under ansvar og stor mulighed for at præge egne opgaver
Med reference til Samn Forsynings økonomichef er du en vigtig sparringspartner. Du får en central organisatorisk placering og herigennem får du en stor berøringsflade internt i huset. Som den primære Business Controller skal du have fokus på de periodiske regnskaber, analyser og efterkalkulationer. Du skal ligeledes udfordre status quo for derved at udvikle den eksisterende forsyningsproces og drift, for at sikre lønsomhed fremadrettet. Du vil tage del i den fremtidige opbygning af interne rapporteringssystemer og nøgletalsrapportering. I stillingen skal du skabe og udvikle visuel rettidig rapportering til selskabets afdelingschefer og direktion.

Endvidere skal du beskæftige dig med projekter i forhold til effektivisering og yderligere udnyttelse af Samn Forsynings ERP-system, Navision. Der vil for den rette kandidat være mulighed for projektledelse af fremtidige udviklingsområder. Udover opgaver på taktisk plan, vil der være opgaver i form af økonomiske ad hoc opgaver, som løses sammen med det øvrige personale i økonomiafdelingen.


Godt humør og en positiv indstilling
Du har en teoretisk økonomisk baggrund og har formentlig læst HD(R), HA, Cand. Merc. Aud. eller tilsvarende, kombineret med nogle års erfaring med regnskab og controlling fra anden virksomhed. Du arbejder med et stort engagement og du er dygtig på såvel det praktiske som det strategiske plan. Dette gør dig i stand til at løse både de konkrete opgaver, men også bidrage aktivt til virksomhedens fortsatte forretningsmæssige udvikling. Dertil har du stor erfaring med brug af Excel og i at arbejde med PowerPoint. Ligeledes vil kendskab til Navision være en fordel, da systemet er anvendt i organisationen. Du bor inden for køreafstand til arbejdspladsen i Horsens.

Som person er du selvstændigt tænkende, engageret og trives i et dynamisk arbejdsmiljø. Du er imødekommende, positiv og nysgerrig. Du arbejder struktureret og detaljeorienteret og har evnen til selv at komme med løsninger. Du får en stor kontaktflade og det er derfor vigtigt, at du kommunikerer godt internt i organisationen samt eksternt til kunder og samarbejdspartnere. Du forstår vigtigheden i et godt samarbejde på tværs af organisationen og gennem din adfærd forstår du at skabe respekt om din person og dine opgaver. Din kombination af godt humør, fleksibilitet og en sund ydmyghed sikrer, at du når dine og virksomhedens mål.


Dine muligheder
Du tilbydes en selvstændig og udviklende stilling i en virksomhed med flad struktur, god omgangstone og godt samarbejde på tværs af organisationen. Der vil være stor fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og udfordringer og gennem en engageret indsats får du gode muligheder for at præge din egen udvikling og de opgaver, du løser. Ligeledes vil den personlige udvikling være sikret blandt dygtige og engagerede kollegaer. Samn Forsyning kan tilbyde gunstige personaleforhold og et godt arbejdsmiljø.

Lønnen forhandles individuelt på et niveau, der modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer. Du ansættes i henhold til gældende overenskomst mellem KL og din organisation.

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at Odd L. Johnsen på telefon +45 2999 9043, mail: odd@lyderjohnsen.dk

Samtaler vil forgå hos LyderJohnsen A/S i Fredericia.

Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”Business Controller, Samn Forsyning” til:
ans@lyderjohnsen.dk

Husk at anvende den e-mailadresse, som vi skal bruge til senere kontakt.

Annoncen opdateres automatisk hver fjerde uge på jobportalerne. Dette er ikke et udtryk for, at rekrutteringsprocessen er startet forfra. Det er en konsekvens af, at vores stillingsannoncer ligger online, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet.

   
 

Jobtitel
Business Controller

Virksomhed
Samn Forsyning ApS

Hjemmeside
http://www.samn.dk

Sted
Horsens

 

 
Søg stillingen
 
     

vis joboversigt
Andre ledige stillinger

 
Headhunter / Rekrutteringskonsulent
 
  National og international Executive Search – Kan og vil du gøre en forskel?
 
  Er du etableret i branchen vil vi se meget frem til en snak om metoder, samspil og markedstilgang for at se, om vi har et fælles udgangspunkt. Vi vil kunne give dig de helt rette rammer og afsæt for fortsat succes i branchen foruden god sparring og samarbejde i vores vidensdelingskoncept. Er du ny i headhunterbranchen giver vi dig en grundig oplæring i metoder, værktøjer og markedsapproach. Herefter får du selvstændige opgaver inden for rekruttering og headhunting. Du står selv for alle dele af processen fra kanvassalg til interviews, kandidatpræsentationer samt opfølgning hos kunden. I vores team får du kompetent sparring og opbakning, da vi samarbejder internt for at nå de bedste resultater ud fra klare etiske retningslinier og høje kvalitetskrav. Dette betyder, at din læringskurve vil være stejl, og at dine kunder altid får den optimale behandling.
 
  læs mere  
 
Teknisk Designer som søger en varieret og inspirerende hverdag
 
  Struktur - Samarbejde - Teknisk Tegning
 
  Du får direkte reference til afdelingslederen for plan-, projekt og IT, og vil have tæt dagligt samarbejde med dine kollegaer såvel i afdelingen som på tværs af afdelinger. Afdelingen for plan-, projekt og IT består p.t. af ni medarbejdere, fordelt på planlæggere, projektledere, teknisk designer, projektingeniører, GIS-medarbejdere og IT-medarbejdere. Udover udarbejdelse af teknisk tegningsmateriale, kommer du til at arbejde med en lang række spændende opgaver indenfor projektering, ledningsregistrering, udbud af anlægsopgaver, spildevandsplanlægning, borgerkontakt, LER mv. I tillæg hertil vil du også have kontakt til eksterne samarbejdspartnere, ligesom du vil deltage i opmåling med GPS.
 
  læs mere  
 
Projekterings- og tilsynsingeniør til en spændende og varieret hverdag
 
  Projektering – Tilsyn – Spildevand – Miljø - Klima
 
  Du får reference til afdelingslederen for plan-, projekt- og IT, og vil i det daglige have tæt samarbejde med dine kollegaer på tværs af huset. Der er på nuværende tidspunkt ni kollegaer i afdelingen for Plan-, Projekt- og IT, som er fordelt på planlæggere, projektledere, projektingeniører, GIS-medarbejdere, IT-medarbejdere og teknisk designer. I tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i virksomheden, vil du deltage aktivt i de forskellige faser for gennemførelse af anlægsprojekter. Eksempelvis vil du nogle gange selv projektere anlægsarbejdet, sikre alle nødvendige godkendelser, lave udbudsmaterialer, stå for tilsyn, byggeledelse, økonomistyring og borgerkontakt. Andre gange vil det kun være dele heraf, hvor du mere vil have en projektlederrolle. De typiske anlægsopgaver vil bestå i separatkloakering, byggemodninger, afskærende ledninger, pumpestationer, kloakrenoveringer, regnvandsbassiner mv. Desuden vil der for planlægningsdelen være behov for skitseprojekter, hvor man har mulighed for at udvikle alternative løsninger.
 
  læs mere  
 
Sælger/Salgskonsulent
 
  dansk kvalitet i topklasse - branchens bedste løsninger
 
  Med reference til Salgs & Marketingschefen får du ansvaret for at yderligere udbygge og styrke salget på det danske hjemmemarkedet og de nære eksportmarkeder. Der vil være kunder, der skal overtages fra starten, og du vil derfor arbejde med en spændende blanding af vedligeholdende-, relationsskabende- og opsøgende salg. I tæt samarbejde med den øvrige organisation, de tekniske afdelinger og virksomhedens ledelse vil du fastholde og styrke samarbejdet med eksisterende kunder, samt bidrage til en yderligere styrkelse af markedspositionen ved at skabe kontakt til og indgå aftaler med nye kunder.
 
  læs mere  

 

Ved Storkereden 1 • 7000 Fredericia • +45 2999 9043 • odd@lyderjohnsen.dk
Sidst opdateret 16-09-2019 10:37