hjemom osydelserReferencerledige stillingerKontakt
 
       
  vis Indhold

Forretningsorienteret Controller - højre hånd for CFO
Indflydelse på beslutninger - bred kontaktflade til fabriksledelse og øvrig ledergruppe

Vores kunde er en velkonsolideret virksomhed, hvor sikkerhed og kvalitet har været omdrejningspunktet i forhold til såvel produktfilosofi som samspillet med kunder og leverandører. Virksomheden har en økonomisk stærk udenlandsk ejer, der løbende understøtter udvikling og investeringer.

Virksomheden er i dag en meget væsentlig spiller inden for sine forretningsområder, og kan på flere af disse betegnes som markedsledende. Virksomhedens kernekunder findes indenfor dansk detailhandel, en række private og offentlige institutioner og på eksportmarkedet.

Virksomhedens produkter er baseret på stærke spidskompetencer samt evne og vilje til at fastholde rollen som en meget innovativ aktør på markedet. Vigtige konkurrenceparametre er kvalitet, korte leveringstider og fleksibilitet i forhold til produkter og løsninger.

Virksomheden producerer sine produkter i Danmark, hvor ekspertisen er samlet på ét sted: salg, udvikling, produktion, lager og service/opfølgning. Dette sikrer gennemtænkte løsninger, der leveres til tiden og en løbende produktudvikling i et engageret miljø af specialister.

Virksomheden er inde i en positiv udvikling, og den søger nu en controller til yderligere at forstærke en velfungerende økonomiafdeling. Controlleren vil med reference til CFO, arbejde ud fra virksomhedens hovedkontor, som er beliggende i Sydjylland.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Savner du variation, udfordringer og frihed under ansvar?
Med reference til virksomhedens CFO vil du indgå i en alsidig og varieret hverdag, hvor du får mulighed for at arbejde med både strategiske og operationelle opgaver. Væsentlige opgaver vil være etableringen, videreudvikling og vedligeholdelsen af virksomhedens nye kostprismodeller, hvor du løbende vil være i aktiv dialog med salg og produktion omkring prisudvikling og væsentlige forhold angående selve forretningen. Du bliver her en vigtig nøgleperson, der bidrager med lønsomhedsanalyser, rentabilitetsanalyser og omkostningsopfølgning for løbende at understøtte en optimal udnyttelse af resurser, råvarer og virksomheden kompetencer. Du deltager også i de overordnede regnskabstekniske opgaver som omfatter deltagelse i periodiske afdelingsregnskaber, aflæggelse af årsrapport samt udarbejdelse af og opfølgning på budgetter, analyser og nøgletal.

Du deler gerne ud af din viden og dine kompetencer, og i den velfungerende økonomifunktion, bliver det forventet, at du deltager aktivt i vidensdeling og forbedring af de interne arbejdsprocedurer, -processer og -værktøjer. Der vil være en bred kontaktflade til især Salg og Produktion, men også til de øvrige funktionsområder. Derfor bliver du en vigtig sparringspartner for ledelsen og for kollegaer på tværs af virksomheden.


Kvik, nysgerrig økonomisk profil med et stærkt drive
Din teoretiske baggrund er formentlig en HD(R), cand.merc.aud. eller tilsvarende. Du har måske erfaring fra revisionsbranchen, og du har erfaring som controller i et produktionsmiljø. Da Excel bliver et meget vigtigt arbejdsredskab er det afgørende, at du er superbruger heri og har erfaring med håndtering af store datamængder. Du arbejder med et stort engagement, og du er dygtig på såvel det operationelle som på det strategiske plan. Dette gør dig i stand til at løse konkrete opgaver, men også til at bidrage aktivt til virksomhedens fortsatte forretningsmæssige udvikling. Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.

Som person er du struktureret og ambitiøs, og du er ikke bange for at stille spørgsmål og udfordre organisationen, når det er nødvendigt. Åbenhed, ansvarlighed, tålmodighed og evnen til at kommunikere på alle niveauer vil være afgørende egenskaber. Med vedholdenhed og et stort drive går du forrest og formidler dine budskaber hurtigt, effektivt og konstruktivt. Du er lyttende og involverende, men samtidig er du i stand til at stå fast og skære igennem, når det er nødvendigt. Du er i stand til at motivere dig selv, og din kombination af godt humør, fleksibilitet og vedholdenhed sikrer, at du når dine og virksomhedens mål.


Stærkt fagligt miljø og gode kollegaer
For den rigtige kandidat er der tale om en spændende stilling med gode udviklingsmuligheder i en international virksomhed, der gør meget for at udvikle og fastholde sine talentfulde medarbejdere. Du vil få både faglige og personlige udfordringer, og du vil arbejde tæt sammen med dygtige og engagerede kollegaer.

Du vil naturligvis få fuld opbakning fra ledelsen og virksomhedens andre funktionsområder, og gennem en engageret indsats får du mulighed for at præge såvel din egen som virksomhedens udvikling.

Lønnen forhandles individuelt på et niveau, der modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer.

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Odd L. Johnsen på telefon +45 29999043, mail: odd@lyderjohnsen.dk

Samtaler vil foregå hos LyderJohnsen A/S i Fredericia.

Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”Controller Sydjylland” til: ans@lyderjohnsen.dk

Husk at anvende den e-mailadresse, som vi skal bruge til senere kontakt.

Annoncen opdateres automatisk hver fjerde uge på jobportalerne. Dette er ikke et udtryk for, at rekrutteringsprocessen er startet forfra. Det er en konsekvens af, at vores stillingsannoncer ligger online, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet.

   
 
Jobtitel
Controller

Virksomhed


Sted
Sydjylland

 

 
Søg stillingen
 
     

vis joboversigt
Andre ledige stillinger

 
Headhunter / Rekrutteringskonsulent
 
  National og international Executive Search – Kan og vil du gøre en forskel?
 
  Er du etableret i branchen vil vi se meget frem til en snak om metoder, samspil og markedstilgang for at se, om vi har et fælles udgangspunkt. Vi vil kunne give dig de helt rette rammer og afsæt for fortsat succes i branchen foruden god sparring og samarbejde i vores vidensdelingskoncept. Er du ny i headhunterbranchen giver vi dig en grundig oplæring i metoder, værktøjer og markedsapproach. Herefter får du selvstændige opgaver inden for rekruttering og headhunting. Du står selv for alle dele af processen fra kanvassalg til interviews, kandidatpræsentationer samt opfølgning hos kunden. I vores team får du kompetent sparring og opbakning, da vi samarbejder internt for at nå de bedste resultater ud fra klare etiske retningslinier og høje kvalitetskrav. Dette betyder, at din læringskurve vil være stejl, og at dine kunder altid får den optimale behandling.
 
  læs mere  
 
International Controller/Økonomichef
 
  Med fokus på optimering & projektarbejde
 
  Med reference til divisionens overordnede økonomifunktion i England, bliver du ansvarlig for økonomifunktionerne hos Novadan i Kolding, samt hos virksomhedens søsterselskaber i Polen, Tyskland og Spanien. Du indgår naturligt i den lokale ledergruppe, og du får en central organisatorisk placering. Lokalt vil du arbejde tæt sammen med Business Unit Managers og den øvrige ledergruppe og du får mulighed for at arbejde med både strategiske og praktiske opgaver. Du bliver en vigtig sparringspartner, der tør udfordre status quo og som løbende bidrager med økonomisk og forretningsmæssig sparring til den øvrige ledelse i bestræbelserne på at optimere og simplificere virksomhederne. I et tæt samarbejde vil I udvikle effektive forretningsgange og optimere koncernens administrative processer, samt it- og økonomistyringsværktøjer.
 
  læs mere  

 

Ved Storkereden 1 • 7000 Fredericia • +45 2999 9043 • odd@lyderjohnsen.dk
Sidst opdateret 18-11-2019 15:19