hjemom osydelserReferencerledige stillingerKontakt
 
       
  vis Indhold

Maintenance Controller
strategisk nøglefunktion – vedligeholdschefens højre hånd - personlig udvikling

Crossbridge Energy A/S ejer og driver raffinaderiet i Fredericia samt en salg og råvareindkøbsafdeling i København. I Danmark beskæftiger virksomheden godt 240 kompetente og motiverede medarbejdere som leverer ca. 35 procent af det danske forbrug af brændstoffer, og har eksport via egen havneterminal i Fredericia.

Virksomheden agerer proaktivt i den grønne omstilling med fokus på at tage hurtige skridt mod at nyttiggøre såvel grøn brint som mere bæredygtige alternativer til fossil råolie. I dag er raffinaderiet verdens 3. mest energieffektive og Europas nr. 1. Man er også Danmarks største leverandør af overskudsvarme ud til fjernvarmenettet. Varme som alternativt ville gå til spilde, men som udnyttes til glæde for hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme i Trekantområdet.

Raffinaderiet er allerede i fuld gang med omstruktureringen mod en endnu grønnere fremtid, og den udvikling vil fortsætte. Der er således blandt andet ved at blive opført en brintfabrik i samarbejde med partnere på raffinaderiets område. Brintfabrikken forventes at stå færdig medio 2022 og vil kunne levere grøn brint til raffinaderiet. Udviklingen omfatter bl.a. genbrug af overskudsolier samt bio-olie og dermed en grønnere raffinering. Eksempelvis undersøges mulighederne for at nyttiggøre affald, såsom brugt motorolie, slam fra rensningsanlæg og rester fra tekstilproduktion som del af den cirkulære økonomi, men også projekter indenfor indvinding og genanvendelse af CO2 er på vej. Herigennem tager Crossbridge Energy et markant ansvar i forhold til den grønne omstilling.

Læs mere på: www.crossbridge.dk

Som en naturlig følge af denne spændende udvikling på raffinaderiet i Fredericia, ønsker man nu at yderligere styrke organisationen med en nyoprettet og central funktion.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Proces forståelse – kontinuerlig forbedring - økonomisk overblik
Med direkte reference til raffinaderiets vedligeholdschef bliver du et centralt omdrejningspunkt i den kontinuerlige forbedringsproces af arbejdsgangene i vedligehold. Du forstår det administrative maskinrum i vedligeholdelsesfunktionen og sikrer, at systemerne for indkøb af materialer og services er ajourførte og i tråd med ugeplanerne, så systemerne til en hver tid giver et retvisende billede. Du italesætter afvigelser og følger med i afviklingen af ugeplanerne for vedligehold og kontrollerer at timeforbrug, fremdrift og evt. tilkøb reflekteres i systemerne så relevante nøgletal hele tiden er opdateret og giver et overblik som der kan ageres efter. Du er ansvarlig for skabe overblik over budget og reelle omkostninger i forhold til de 150-200 millioner kr. der årligt bliver brugt på at vedligeholde raffinaderiet. Vedligeholdelsesopgaverne bliver udført af de ca. 25 egne medarbejdere, sammen med 40-50 medarbejdere fra faste eksterne samarbejdspartnere.

Du følger nøgletallene og performance tæt, og herigennem skaber du det overblik der gør dig i stand til at foreslå og igangsætte forbedrings sprints eller innovations projekter som du også selv leder og kører i mål i samarbejde med kolleger i vedligeholdsfunktionen. Din stærke forståelse for nøgletallene bruger du aktivt i forhold til din dialog med afdelingen, hvor du sikrer at tallene bliver anvendt proaktivt som motivationsfaktor og ledelsesinformation til glæde for alle. Du mødes løbende med nøglepersoner i organisationen, skaber et stærkt netværk og bliver en vigtig sparringspartner for mellemlederne, ikke kun i vedligeholdsfunktionen. Via dit overblik og din forståelse for den samlede indsats på vedligeholdsområdet, bliver du den drivende kraft i forhold til at forbedre funktionens procesforståelse og hvordan man sammen kan skabe merværdi gennem effektivitet og efficiens samt det at tænke nyt!


Faglig stolthed, struktur og sund fornuft
Den ideelle kandidat har måske en teknisk teoretisk baggrund som p-ingeniør eller maskinmester. Alternativt har du en økonomisk tilgang med en HD- eller kandidatuddannelse kombineret med relevant erfaring. Det afgørende er, at du har en god forståelse for hvordan man arbejder i en projekt- og performanceorienteret organisation, hvor begreber som effektivitet, efficiens, fremdrift og rapportering på igangværende arbejde hører naturlig hjemme i dit ordforåd. Du behersker dansk i skrift og tale, og det vil være en fordel, hvis du taler engelsk. Du behersker de almindelige it-programmer på et godt brugerniveau, og har let ved at opstille og præsentere relevante informationer på en overskuelig og informativ måde, både for kolleager og ledelsen.

Som person har du faglig stolthed og et stort drive. Du er udadvendt, lyttende og motiverende. Gennem din professionelle nysgerrighed og din store kontaktflade i organisationen sikrer du dig, at du hele tiden er opdateret omkring fremdriften i de aktuelle projekter. Du er en stærk kommunikator og god til at formidle dine ideer og tanker på alle niveauer. Du forstår vigtigheden af et godt samarbejde på tværs i organisationen, og gennem din adfærd formår du at skabe respekt om din person og dine opgaver. Du er god til at skabe overblik og evner samtidig at arbejde ”hands-on”. Også når det går stærkt formår du at holde fremdrift og struktur over dine egne og organisationens opgaver.


Dine muligheder
For den rigtige kandidat er der tale om en spændende stilling med gode udviklingsmuligheder i en virksomhed, der gør meget for at udvikle og fastholde sine talentfulde medarbejdere. Du vil få både faglige og personlige udfordringer, og du vil arbejde tæt sammen med dygtige og engagerede kollegaer i et internationalt miljø.

Du vil naturligvis få fuld opbakning fra ledelsen og virksomhedens andre funktionsområder, og gennem en engageret indsats får du mulighed for at præge såvel din egen som virksomhedens udvikling.

Gagepakken, indeholdende løn, pension, sygeforsikringer og andre personalegoder forhandles individuelt på et attraktivt niveau, der til fulde modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer.

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Odd L. Johnsen på telefon: +45 29999043 eller på: odd@lyderjohnsen.dk.

Samtaler vil foregå i Fredericia.

Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ” Maintenance Controller” til: ans@lyderjohnsen.dk

Husk at anvende den emailadresse, som vi skal bruge til senere kontakt.

Annoncen opdateres automatisk hver fjerde uge på jobportalerne. Dette er ikke et udtryk for, at rekrutteringsprocessen er startet forfra. Det er en konsekvens af, at vores stillingsannoncer ligger online, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet.

   
 

Jobtitel
Maintenance Controller

Virksomhed
Crossbridge Energy A/S

Hjemmeside
http://www.crossbridge.dk

Sted
Fredericia

 

 
Søg stillingen
 
     

vis joboversigt
Andre ledige stillinger

 
Headhunter / Partner
 
  National og international Executive Search – Kan og vil du gøre en forskel?
 
  Har du en drøm om at blive Headhunter, og ved at du når hurtigere frem til dit mål med et stærkt navn i ryggen, gennemprøvede metoder og koncepter at arbejde efter samt erfarne kollegaer at sparre med, så skulle vi måske tage en snak? Er du etableret i branchen vil vi se meget frem til en konstruktiv snak om hvordan vi sammen kan skabe endnu stærkere resultater. Vi vil kunne give dig de helt rigtige rammer og afsæt for fortsat succes i branchen, gennem målrettet og konstruktiv sparring, personlig udvikling og samarbejde omkring både salgsprocessen og løsning af kunderelaterede opgaver.
 
  læs mere  
 
Kompetent revisor med drive og ambitioner
 
  Er du træt af for meget overarbejde og ensformige opgaver, eller har du ambitioner om en kortere vej til et reelt partnerskab?
 
  Mange dygtige revisorer søger væk fra branchen fordi de synes, at afstanden til topledelsen bliver for stor, og fordi man arbejder væsentlig flere timer end det der er normalt i det øvrige erhvervsliv. Specielt når man får børn og familie kan dette blive en stor belastning. Samtidig er der også ambitiøse og motiverede revisorer der måske allerede har en kundeportefølje og gerne vil indgå i et reelt medejerskab, men finder vejen dertil meget lang og kompliceret af interne forhold i en større organisation. Hvis en af ovenstående beskrivelser passer godt på dig, er vi meget interesseret i at høre fra dig. Vi er nemlig overbevist om at hvis du har de overvejelser omkring din videre karriere, så kan vi sammen skabe en stilling der vil være særdeles interessant og motiverende for netop dig.
 
  læs mere  
 
Country Manager/Lande Direktør Danmark
 
  Stærk FMCG-profil til lancering af Nordens bedste, lækreste og sundeste juicer i Danmark
 
  Med direkte reference til den administrerende direktør i moderselskabet, får du ansvaret for at lede RÅSAFT og deres unikke juicer til succes på det danske marked. Du bliver overordnet ansvarlig for al afsætning i Danmark. I et tæt samarbejde med, og som en vigtig del af virksomhedens overordnede ledergruppe, vil du fra starten have dit hovedfokus på at introducere produkterne til forbrugere og kunder på Sjælland. Dette som en naturlig følge af at de ultrafriske juicer har en kort holdbarhed. Fra starten vil du personligt arbejde målrettet med at skabe kontakt til de relevante kontaktpersoner hos potentielle kunder, både indenfor detail- og HORECA segmenterne. Samtidig er du den drivende kraft i forhold til at etablere fysiske rammer for den danske virksomhed, og opbygge en stærk organisation med fokus på sælgere og distributører af de unikke kvalitetsprodukter. Her får du med andre ord muligheden for at sætte og udvikle dit helt eget hold fra starten. Sammen skal I sørge for at danskerne får mulighed for at opleve juicerevolutionen, og de fantastiske produkter som RÅSAFT reelt set er alene om på markedet.
 
  læs mere  
 
Vedligeholdelsesleder for SIMC-området
 
  Stillads, Isolering, Maler og Civil - dette er din hjemmebane!
 
  Med direkte reference til raffinaderiets vedligeholdelseschef bliver du ansvarlig for at lede SIMC området indenfor vedligeholdelsesfunktionen. Det årlige budget i dette område er på ca. 30 millioner, og opgaverne bliver primært løst i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og entreprenører. Som leder får du direkte ledelse af en fieldsupervisor som primært beskæftiger sig med opfølgning af at sikkerhed, kvalitet og dokumentation leveres ifølge aftale. Yderligere får du ledelsen af et sted mellem 20-30 eksterne medarbejdere med 4-6 formænd der er beskæftiget indenfor dine områder. En typisk fordeling af det indlejede personale fra de faste samarbejdspartnere kunne typisk være 5-15 personer indenfor jord og beton-arbejde (civil), 4-6 personer på stillads og 2-4 indenfor isolationsarbejde samt malere efter behov.
 
  læs mere  

 

Ved Storkereden 1 • 7000 Fredericia • +45 2999 9043 • odd@lyderjohnsen.dk
Sidst opdateret 10-11-2021 14:34