hjemom osydelserReferencerledige stillingerKontakt
 
       
  vis Indhold

Vedligeholdelsesleder for SIMC-området
Stillads, Isolering, Maler og Civil - dette er din hjemmebane!

Crossbridge Energy A/S ejer og driver raffinaderiet i Fredericia samt en salg og råvareindkøbsafdeling i København. I Danmark beskæftiger virksomheden godt 240 kompetente og motiverede medarbejdere som leverer ca. 35 procent af det danske forbrug af brændstoffer, og har eksport via egen havneterminal i Fredericia.

Virksomheden agerer proaktivt i den grønne omstilling med fokus på at tage hurtige skridt mod at nyttiggøre såvel grøn brint som mere bæredygtige alternativer til fossil råolie. I dag er raffinaderiet verdens 3. mest energieffektive og Europas nr. 1. Man er også Danmarks største leverandør af overskudsvarme ud til fjernvarmenettet. Varme som alternativt ville gå til spilde, men som udnyttes til glæde for hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme i Trekantområdet.

Raffinaderiet er allerede i fuld gang med omstruktureringen mod en endnu grønnere fremtid, og den udvikling vil fortsætte. Der er således blandt andet ved at blive opført en brintfabrik i samarbejde med partnere på raffinaderiets område. Brintfabrikken forventes at stå færdig medio 2022 og vil kunne levere grøn brint til raffinaderiet. Udviklingen omfatter bl.a. genbrug af overskudsolier samt bio-olie og dermed en grønnere raffinering. Eksempelvis undersøges mulighederne for at nyttiggøre affald, såsom brugt motorolie, slam fra rensningsanlæg og rester fra tekstilproduktion som del af den cirkulære økonomi, men også projekter indenfor indvinding og genanvendelse af CO2 er på vej. Herigennem tager Crossbridge Energy et markant ansvar i forhold til den grønne omstilling.

Læs mere på: www.crossbridge.dk

Som en naturlig følge af denne spændende udvikling på raffinaderiet i Fredericia, ønsker man nu at styrke organisationen yderligere med en central position.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Du har overblik, skaber fremdrift og får folk til at trække i samme retning.
Med direkte reference til raffinaderiets vedligeholdelseschef bliver du ansvarlig for at lede SIMC området indenfor vedligeholdelsesfunktionen. Det årlige budget i dette område er på ca. 30 millioner, og opgaverne bliver primært løst i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og entreprenører. Som leder får du direkte ledelse af en fieldsupervisor som primært beskæftiger sig med opfølgning af at sikkerhed, kvalitet og dokumentation leveres ifølge aftale. Yderligere får du ledelsen af et sted mellem 20-30 eksterne medarbejdere med 4-6 formænd der er beskæftiget indenfor dine områder. En typisk fordeling af det indlejede personale fra de faste samarbejdspartnere kunne typisk være 5-15 personer indenfor jord og beton-arbejde (civil), 4-6 personer på stillads og 2-4 indenfor isolationsarbejde samt malere efter behov.

I tæt samarbejde med planlægningsfunktionen hos dine eksterne samarbejdspartnere har du allerede under planlægning af opgaverne en grundig sparring med de involverede parter. Dermed sikrer du at den tilgang og løsningsmodel der bliver valgt, er den mest hensigtsmæssige, og at risikostyring, resourcer og tid er afstemt korrekt og tilpasset til opgaven. I et tæt samarbejde med schedule-funktionen kontrollerer du at igangværende og kommende opgaver bliver registreret og prioriteret i ugeplanerne. Samtidig leder du afviklingen af de igangværende opgaver med effektivitet og efficiens for øje, bl.a. ved at afholde daglige opfølgningsmøder med Fieldsupervisoren. I et tæt samarbejde med Maintenance Controller skal du kontinuerlig optimere processer og arbejdsgange i vedligeholdsfunktionen, og du sikrer at din afdeling dagligt rapporterer på fremdrift og er på forkant med økonomiopdatering samt leverer på afdelingens nøgletal. Du leder dine eksterne samarbejdspartnere i forhold til den givne kontrakt, og følger løbende op på deres performance, og i fællesskab driver I opgaverne og sikrer værdiskabelsen indenfor dit område.


Robust leder med vision og drive
En relevant teoretisk værktøjskasse kombineret med nogle års erfaring med projektorienteret arbejde og/eller erfaring fra en vedligeholdsorganisation vil være ønskelig. Dertil skal du have erfaring indenfor et eller flere fagområder indenfor SIMC-området. Du har ledelseserfaring, hvor du tidligere har skabt gode resultater gennem synlig og motiverende ledelse. Da de fleste opgaver bliver løst af eksterne entreprenører, vil din evne til at sælge dit budskab og motivere dine samarbejdspartnere være en afgørende kompetence for at få succes i stillingen. Du forstår entreprenørsproget, behersker dansk i skrift og tale, og det vil være en fordel hvis du også taler engelsk.

Åbenhed, ansvarlighed og evnen til at kommunikere er afgørende egenskaber. En god kommerciel forståelse gør, at du er en god sparringspartner også på dette område. Du er en positiv, robust og initiativrig person, der forstår at få din organisation med dig. Som person skaber du dig hurtigt et overblik over selv komplicerede udfordringer, og du er god til at holde flere bolde i luften. Du arbejder struktureret og med stor vedholdenhed, samtidig med at du prioriterer og fordeler opgaverne i din organisation. Du sætter en høj standard for både dig selv og dine samarbejdspartnere og du trives med en åben og direkte omgangstone. Din kombination af godt humør, god ledelse og stærk faglighed sikrer, at du når dine og virksomhedens mål, samtidig som aftaler overholdes og opgaver afsluttes som planlagt.


Dine muligheder
For den rigtige kandidat er der tale om en spændende lederstilling med gode udviklingsmuligheder i en virksomhed, der gør meget for at udvikle og fastholde sine talentfulde medarbejdere. Du vil få både faglige og personlige udfordringer, og du vil arbejde tæt sammen med dygtige og engagerede kollegaer i et internationalt miljø.

Du vil naturligvis få fuld opbakning fra ledelsen og virksomhedens andre funktionsområder, og gennem en engageret indsats får du mulighed for at præge såvel din egen som virksomhedens udvikling.

Gagepakken, indeholdende løn, pension, sygeforsikringer og andre personalegoder forhandles individuelt på et attraktivt niveau, der til fulde modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer.

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Odd L. Johnsen på telefon: +45 29999043 eller på: odd@lyderjohnsen.dk.

Samtaler vil foregå i Fredericia.

Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ” Vedligeholdelsesleder SIMC” til: ans@lyderjohnsen.dk

Husk at anvende den emailadresse, som vi skal bruge til senere kontakt.

Annoncen opdateres automatisk hver fjerde uge på jobportalerne. Dette er ikke et udtryk for, at rekrutteringsprocessen er startet forfra. Det er en konsekvens af, at vores stillingsannoncer ligger online, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet.

   
 

Jobtitel
Vedligeholdelsesleder SIMC

Virksomhed
Crossbridge Energy A/S

Hjemmeside
http://www.crossbridge.dk

Sted
Fredericia

 

 
Søg stillingen
 
     

vis joboversigt
Andre ledige stillinger

 
Headhunter / Partner
 
  National og international Executive Search – Kan og vil du gøre en forskel?
 
  Har du en drøm om at blive Headhunter, og ved at du når hurtigere frem til dit mål med et stærkt navn i ryggen, gennemprøvede metoder og koncepter at arbejde efter samt erfarne kollegaer at sparre med, så skulle vi måske tage en snak? Er du etableret i branchen vil vi se meget frem til en konstruktiv snak om hvordan vi sammen kan skabe endnu stærkere resultater. Vi vil kunne give dig de helt rigtige rammer og afsæt for fortsat succes i branchen, gennem målrettet og konstruktiv sparring, personlig udvikling og samarbejde omkring både salgsprocessen og løsning af kunderelaterede opgaver.
 
  læs mere  
 
Kompetent revisor med drive og ambitioner
 
  Er du træt af for meget overarbejde og ensformige opgaver, eller har du ambitioner om en kortere vej til et reelt partnerskab?
 
  Mange dygtige revisorer søger væk fra branchen fordi de synes, at afstanden til topledelsen bliver for stor, og fordi man arbejder væsentlig flere timer end det der er normalt i det øvrige erhvervsliv. Specielt når man får børn og familie kan dette blive en stor belastning. Samtidig er der også ambitiøse og motiverede revisorer der måske allerede har en kundeportefølje og gerne vil indgå i et reelt medejerskab, men finder vejen dertil meget lang og kompliceret af interne forhold i en større organisation. Hvis en af ovenstående beskrivelser passer godt på dig, er vi meget interesseret i at høre fra dig. Vi er nemlig overbevist om at hvis du har de overvejelser omkring din videre karriere, så kan vi sammen skabe en stilling der vil være særdeles interessant og motiverende for netop dig.
 
  læs mere  
 
Country Manager/Lande Direktør Danmark
 
  Stærk FMCG-profil til lancering af Nordens bedste, lækreste og sundeste juicer i Danmark
 
  Med direkte reference til den administrerende direktør i moderselskabet, får du ansvaret for at lede RÅSAFT og deres unikke juicer til succes på det danske marked. Du bliver overordnet ansvarlig for al afsætning i Danmark. I et tæt samarbejde med, og som en vigtig del af virksomhedens overordnede ledergruppe, vil du fra starten have dit hovedfokus på at introducere produkterne til forbrugere og kunder på Sjælland. Dette som en naturlig følge af at de ultrafriske juicer har en kort holdbarhed. Fra starten vil du personligt arbejde målrettet med at skabe kontakt til de relevante kontaktpersoner hos potentielle kunder, både indenfor detail- og HORECA segmenterne. Samtidig er du den drivende kraft i forhold til at etablere fysiske rammer for den danske virksomhed, og opbygge en stærk organisation med fokus på sælgere og distributører af de unikke kvalitetsprodukter. Her får du med andre ord muligheden for at sætte og udvikle dit helt eget hold fra starten. Sammen skal I sørge for at danskerne får mulighed for at opleve juicerevolutionen, og de fantastiske produkter som RÅSAFT reelt set er alene om på markedet.
 
  læs mere  
 
Maintenance Controller
 
  strategisk nøglefunktion – vedligeholdschefens højre hånd - personlig udvikling
 
  Med direkte reference til raffinaderiets vedligeholdschef bliver du et centralt omdrejningspunkt i den kontinuerlige forbedringsproces af arbejdsgangene i vedligehold. Du forstår det administrative maskinrum i vedligeholdelsesfunktionen og sikrer, at systemerne for indkøb af materialer og services er ajourførte og i tråd med ugeplanerne, så systemerne til en hver tid giver et retvisende billede. Du italesætter afvigelser og følger med i afviklingen af ugeplanerne for vedligehold og kontrollerer at timeforbrug, fremdrift og evt. tilkøb reflekteres i systemerne så relevante nøgletal hele tiden er opdateret og giver et overblik som der kan ageres efter. Du er ansvarlig for skabe overblik over budget og reelle omkostninger i forhold til de 150-200 millioner kr. der årligt bliver brugt på at vedligeholde raffinaderiet. Vedligeholdelsesopgaverne bliver udført af de ca. 25 egne medarbejdere, sammen med 40-50 medarbejdere fra faste eksterne samarbejdspartnere.
 
  læs mere  

 

Ved Storkereden 1 • 7000 Fredericia • +45 2999 9043 • odd@lyderjohnsen.dk
Sidst opdateret 10-11-2021 14:34