hjemom osydelserReferencerledige stillingerKontakt
 
       
  vis Indhold

CEO
Stærke mærkevarer - solidt fundament - stort potentiale

Bryggeriet Vestfyen A/S er Danmarks 4. største bryggeri og blev grundlagt i Assens på Fyn i 1885, hvor produktionen stadig ligger. Siden 1885 er produktionen vokset markant, og bryggeriet producerer i dag øl og vand til de fleste store detailkæder i Danmark samt markeder uden for landets grænser. Forretningen dækker over flere brands inden for produktion af øl og vand, samt private labels, som leveres i forskellige typer af flasker og på dåser. I dag er Bryggeriet Vestfyen en af Danmarks største producenter af specialøl.

Bryggeriet producerer stadig øl under navnet Vestfyen - men en stor del af salget sker via en række nye og veletableret brands som bl.a. Willemoes, Bryggeriet Frejdahl, Indslev Bryggeri, Ale NO 16 og Jolly Cola i porteføljen. Bryggeriet Vestfyen eksporterer flere af sine produkter til udlandet og en fortsat styrkelse af eksporten vil være et strategisk fokusområde i de kommende år.

Bryggeriet Vestfyen står nu foran implementering af nye strategier, hvor der blandt andet skal sættes mere fokus på, at styrke den i forvejen stærke position, som bryggeriet har i kraft af sine stærke og velkendte brands. Derudover ønsker man at styrke udviklingen af nye og innovative produkter, indenfor både øl, sodavand og vand.

En central del af denne rejse er også, at styrke bryggeriets position, som en ansvarlig producent af øl og vand, som leverer løsninger der adresserer Verdensmålene. Dette er i forlængelse af en beslutning fra 2015, hvor virksomheden valgte helt at kvitte forbruget af fyringsolie i produktionen af øl og vand. Nu anvendes der udelukkende energi fra biobrændsel, der er CO2-neutral. Vestfyen er det første bryggeri i Danmark, der har taget dette vigtige skridt.

Læs mere på: www.bryggeriet-vestfyen.dk

Som den bærende kraft i at føre disse initiativer ud i verden, søger vi nu en stærk, samarbejdsorienteret, løsningsorienteret og ambitiøs CEO.

Stillingen har udgangspunkt på Bryggeriets hovedkontor i Assens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attraktiv og krævende udfordring
Med reference til bestyrelsen, får du ansvaret for at lede Bryggeriet Vestfyen ind i en fremtid der byder på et betydeligt vækstpotentiale der skal realisereres bl.a. gennem en stærkere positionering af kendte mærkevarer og en løbende udvikling af nye og markedsrelevante produkter. Udover den strategiske og daglig ledelse vil opgaven stille store krav til dine kommercielle evner, og du skal i et tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderne kunne gå forrest for at styrke både markedspositionen, produktporteføljen og virksomhedens evne til at levere de produkter markedet efterspørger. Dette vil også kræve en god sans for produktionen i en kompleks virksomhed. Gennem en sund, involverede og motiverende lederstil skal du gennemføre de nødvendige tiltag, som kan skabe den ønskede forretningsmæssige udvikling. Det forventes, at du kan indfri ambitionen om lønsom vækst i et marked med øget fokus på økologi, sundhed og kvalitet.

Gennem en moderne og kreativ tilgang til salg, markedsføring og løbende produktudvikling, vil du sammen med teamet af kompetente medarbejdere fastholde og styrke samarbejdet med de enkelte kunder. Der vil være skarpt fokus på en yderligere styrkelse af markedspositionen ved at gennemføre de rigtige indsatser, investeringer og aktiviteter over for de eksisterende kunder samtidig med, at der bliver skabt kontakt til, og indgået aftaler med nye kunder.

I takt med at de nye strategier bliver implementeret, vil det være afgørende at sikre organisationens udvikling og sammensætning, så at bryggeriet altid stiller med det rigtige hold til at understøtte den fremtidige vækst. Andre vigtige opgaver bliver at sikre synergier i forbindelse med integrationen af Indslev Bryggeri, og du vil løbende arbejde målrettet på at optimere og videreudvikle virksomhedens produktionsapparat.


Sætte retning, motivere og eksekvere
En videregående uddannelse, suppleret med solid erfaring fra salg og markedsføring af FMCG til de danske detailkæder er afgørende. Du har skabt ekstraordinære resultater gennem dine stærke evner som analytiker, strateg og visionær leder. Du trives i lederrollen og er en stærk kommunikator, der kan formidle de gode budskaber både internt og eksternt. Du nyder at arbejde i et højt tempo, hvor salgstal, trends, statistikker og KPI´er er en naturlig del af din hverdag, og du har fokus på hvordan virksomheden kan blive en værdifuld samarbejdspartner og leverandør til kunderne. Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale, og stillingen vil indbefatte begrænset rejseaktivitet herhjemme og internationalt.

Åbenhed, ansvarlighed og evnen til at kommunikere er afgørende egenskaber. Du er en positiv, robust og initiativrig person, der formår at få din organisation med dig. Du er vedholdende og går forrest med et stort drive og smittende engagement. Du ser udviklingsmulighederne i teamet og er ikke bange for at give dine medarbejdere ansvar. Du sætter en høj standard for både dig selv og dine medarbejdere og du trives med en åben, respektfuld og direkte omgangstone. Du har en udpræget sans for at få tingene til at lykkes, såvel internt som eksternt og du siger ikke nej til en spændende udfordring. Du glæder dig til at investere både tid og engagement i at gøre en reel forskel for medarbejderne, kunderne og for Bryggeriet Vestfyen.


Stort og uforløst potentiale
For den rette kandidat er der en unik mulighed for at sætte sig i chefstolen hos Danmarks 4. største bryggeri. Der vil være en række spændende muligheder, men også udfordringer på vejen frem. Har du det, der skal til for at løfte denne spændende opgave, vil du naturligvis få fuld opbakning fra bestyrelsen og gennem en engageret indsats får du mulighed for at præge såvel din egen som virksomhedens udvikling.

Løn og øvrige ansættelsesvilkår aftales individuelt på et niveau, der modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer.

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Odd L. Johnsen på telefon: +45 29999043 eller på: odd@lyderjohnsen.dk

Samtaler vil foregå hos LyderJohnsen A/S i Fredericia.

Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”CEO, Vestfyen” til: ans@lyderjohnsen.dk

Husk at anvende den emailadresse, som vi skal bruge til senere kontakt.

Annoncen opdateres automatisk hver fjerde uge på jobportalerne. Dette er ikke et udtryk for, at rekrutteringsprocessen er startet forfra. Det er en konsekvens af, at vores stillingsannoncer ligger online, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet.

   
 

Jobtitel
CEO

Virksomhed
Bryggeriet Vestfyen A/S

Hjemmeside
http://www.bryggeriet-vestfyen.dk

Sted
Assens

 

 
Søg stillingen
 
     

vis joboversigt
Andre ledige stillinger

 
Headhunter / Rekrutteringskonsulent
 
  National og international Executive Search – Kan og vil du gøre en forskel?
 
  Er du etableret i branchen vil vi se meget frem til en snak om metoder, samspil og markedstilgang for at se, om vi har et fælles udgangspunkt. Vi vil kunne give dig de helt rette rammer og afsæt for fortsat succes i branchen foruden god sparring og samarbejde i vores vidensdelingskoncept. Er du ny i headhunterbranchen giver vi dig en grundig oplæring i metoder, værktøjer og markedsapproach. Herefter får du selvstændige opgaver inden for rekruttering og headhunting. Du står selv for alle dele af processen fra kanvassalg til interviews, kandidatpræsentationer samt opfølgning hos kunden. I vores team får du kompetent sparring og opbakning, da vi samarbejder internt for at nå de bedste resultater ud fra klare etiske retningslinier og høje kvalitetskrav. Dette betyder, at din læringskurve vil være stejl, og at dine kunder altid får den optimale behandling.
 
  læs mere  
 
Teknisk Designer som søger en varieret og inspirerende hverdag
 
  Struktur - Samarbejde - Teknisk Tegning
 
  Du får direkte reference til afdelingslederen for plan-, projekt og IT, og vil have tæt dagligt samarbejde med dine kollegaer såvel i afdelingen som på tværs af afdelinger. Afdelingen for plan-, projekt og IT består p.t. af ni medarbejdere, fordelt på planlæggere, projektledere, teknisk designer, projektingeniører, GIS-medarbejdere og IT-medarbejdere. Udover udarbejdelse af teknisk tegningsmateriale, kommer du til at arbejde med en lang række spændende opgaver indenfor projektering, ledningsregistrering, udbud af anlægsopgaver, spildevandsplanlægning, borgerkontakt, LER mv. I tillæg hertil vil du også have kontakt til eksterne samarbejdspartnere, ligesom du vil deltage i opmåling med GPS.
 
  læs mere  
 
Direktør og købmand med drive og ambitioner
 
  Spillende træner til velfungerende hold
 
  Med reference til bestyrelsen bliver du ansvarlig for alle aktiviteter i selskabet. Din primære opgave bliver at videreudvikle virksomheden og dens kompetente medarbejdere, blandt andet ved at fastholde og udvikle markedspositionen i Danmark, samt udvikle og styrke salget på de nære eksportmarkeder. Du bliver den drivende kraft i at sikre et relevant og stærkt produktprogram, både i forhold til nuværende produktkategorier, men også i forhold at spotte nye og velsælgende produkter. Med stor interesse og forståelse for kunderne og deres behov, deltager du på de relevante messer i Asien og i Europa, hvor du aktivt afsøger markedet efter de rigtige produkter. Du informerer og motiverer dine medarbejdere løbende, og med en moderne lederstil går du forrest i en stærk teamindsats, der sikrer at virksomhedens kunder får de rigtige varer til den rigtige pris og til aftalt tid.
 
  læs mere  
 
Projekterings- og tilsynsingeniør til en spændende og varieret hverdag
 
  Projektering – Tilsyn – Spildevand – Miljø - Klima
 
  Du får reference til afdelingslederen for plan-, projekt- og IT, og vil i det daglige have tæt samarbejde med dine kollegaer på tværs af huset. Der er på nuværende tidspunkt ni kollegaer i afdelingen for Plan-, Projekt- og IT, som er fordelt på planlæggere, projektledere, projektingeniører, GIS-medarbejdere, IT-medarbejdere og teknisk designer. I tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i virksomheden, vil du deltage aktivt i de forskellige faser for gennemførelse af anlægsprojekter. Eksempelvis vil du nogle gange selv projektere anlægsarbejdet, sikre alle nødvendige godkendelser, lave udbudsmaterialer, stå for tilsyn, byggeledelse, økonomistyring og borgerkontakt. Andre gange vil det kun være dele heraf, hvor du mere vil have en projektlederrolle. De typiske anlægsopgaver vil bestå i separatkloakering, byggemodninger, afskærende ledninger, pumpestationer, kloakrenoveringer, regnvandsbassiner mv. Desuden vil der for planlægningsdelen være behov for skitseprojekter, hvor man har mulighed for at udvikle alternative løsninger.
 
  læs mere  
 
Sælger/Salgskonsulent
 
  dansk kvalitet i topklasse - branchens bedste løsninger
 
  Med reference til Salgs & Marketingschefen får du ansvaret for at yderligere udbygge og styrke salget på det danske hjemmemarkedet og de nære eksportmarkeder. Der vil være kunder, der skal overtages fra starten, og du vil derfor arbejde med en spændende blanding af vedligeholdende-, relationsskabende- og opsøgende salg. I tæt samarbejde med den øvrige organisation, de tekniske afdelinger og virksomhedens ledelse vil du fastholde og styrke samarbejdet med eksisterende kunder, samt bidrage til en yderligere styrkelse af markedspositionen ved at skabe kontakt til og indgå aftaler med nye kunder.
 
  læs mere  
 
Business Controller
 
  Vil du være med til at videreudvikle redskaber og funktioner
 
  Med reference til Samn Forsynings økonomichef er du en vigtig sparringspartner. Du får en central organisatorisk placering og herigennem får du en stor berøringsflade internt i huset. Som den primære Business Controller skal du have fokus på de periodiske regnskaber, analyser og efterkalkulationer. Du skal ligeledes udfordre status quo for derved at udvikle den eksisterende forsyningsproces og drift, for at sikre lønsomhed fremadrettet. Du vil tage del i den fremtidige opbygning af interne rapporteringssystemer og nøgletalsrapportering. I stillingen skal du skabe og udvikle visuel rettidig rapportering til selskabets afdelingschefer og direktion.
 
  læs mere  
 
Kreditorbogholder / regnskabsassistent
 
  danske kvalitetsprodukter – velfungerende økonomifunktion
 
  Med reference til virksomhedens økonomichef, vil du opleve en alsidig og varieret hverdag, hvor du får mulighed for at arbejde med mange forskellige hands-on-opgaver. Væsentlige opgaver vil være håndteringen af virksomhedens kreditorfunktion med bl.a. daglig indlæsning og ekspedition af modtagne leverandørfakturaer, betalinger, diverse afstemninger men også håndtering af debitorer m.v. Til jobbet hører også mere komplekse opgaver som vedligeholdelse af godkendelses-flow for fakturaer, herunder kontakt til virksomhedens udenlandsk ejer, som supporterer softwaren. Til dette meget alsidige job hører også andre opgaver af administrativ karakter, hvilket vil bidrage til at gøre din hverdag både indholdsrig og interessant.
 
  læs mere  

 

Ved Storkereden 1 • 7000 Fredericia • +45 2999 9043 • odd@lyderjohnsen.dk
Sidst opdateret 24-07-2019 13:05