hjemom osydelserReferencerledige stillingerKontakt
 
       
 
vis Indhold

Ledige stillinger

Headhunter / Rekrutteringskonsulent
National og international Executive Search – Kan og vil du gøre en forskel?
Er du etableret i branchen vil vi se meget frem til en snak om metoder, samspil og markedstilgang for at se, om vi har et fælles udgangspunkt. Vi vil kunne give dig de helt rette rammer og afsæt for fortsat succes i branchen foruden god sparring og samarbejde i vores vidensdelingskoncept.

Er du ny i headhunterbranchen giver vi dig en grundig oplæring i metoder, værktøjer og markedsapproach. Herefter får du selvstændige opgaver inden for rekruttering og headhunting. Du står selv for alle dele af processen fra kanvassalg til interviews, kandidatpræsentationer samt opfølgning hos kunden. I vores team får du kompetent sparring og opbakning, da vi samarbejder internt for at nå de bedste resultater ud fra klare etiske retningslinier og høje kvalitetskrav. Dette betyder, at din læringskurve vil være stejl, og at dine kunder altid får den optimale behandling.

læs mere
Kvik projektleder, der gør en forskel
tryghed og sikkerhed – kvalitetsprodukter til forsvarsindustrien – central nøglefunktion
I et tæt samarbejde med dygtige og kompetente kollegaer bliver du en del af et erfarent og selvstyrende team, hvor du skal sørge for, at produkter leveres til tiden og i den rette kvalitet. Du bliver ansvarlig for flere projekter samtidig. Du indgår i den sidste del af forhandlingerne med kunden og overtager derefter projektet frem til levering af prototype og følger serieproduktion.
læs mere
Solid og Erfaren Driftsleder
Insourcing – intern ekspert - kvalitet
Med reference til virksomhedens CEO bliver du en vigtig medspiller i at opbygge, indrette og bemande en kommende nyopført produktionsenhed med fokus på overfladebehandling i forbindelse med virksomhedens nuværende faciliteter. Du får ansvaret for udvidelse af produktionen, nytænkning af processer samt forebyggende vedligehold. Du skal forestå indkøb af materiel, indretning af produktionsenheden samt sørge for bemanding af den, så den er klar til opstart primo 2019. Undervejs i byggeriet skal du sikre, at den nye afdeling lever op til myndighedskrav, optimal produktion og budget. Du vil få det fulde ansvar i denne proces.
læs mere
Strategisk stærk fabrikschef
Virksomhedsdrift og eksklusivt håndværk – Leder som får hele holdet med
Som fabrikschef får du en særdeles central position hos Bøjsø. Du får et tæt samarbejde med virksomhedens CEO, produktionschefen og alle øvrige medarbejdere på tværs af virksomheden. Desuden er du i løbende tæt dialog med Inwido gruppen i forhold til strategier, drift, investeringer, økonomi, mv.

Du kommer i berøring med alle dele af driften; fra projektstyring og –evaluering til indkøb, IT/BI, mv. Et primært fokusområde er dog produktionen. Bøjsø er i vækst og arbejder på at løfte kapaciteten, optimere og udvikle nye processer, øge samspil imellem salg og leveranceevne foruden at forbedre vidensdeling mellem firmaet og Inwido koncernen både strategisk og operationelt. Derfor er du lederen, som kan tale med om stort og småt på tværs af alle faggrupper både på kontoret og på fabriksgulvet. Samtidig er du strategen, der klarlægger strategier og tegner de nye processer samt vejene til at implementere dem. I fællesskab med produktionschefen og de ansatte finder du de nye best practises, som styrker produktivitet, leveringsevne, dækningsgrad og trivsel.

læs mere
COO
Overordnet ansvar for ”maskinrummet” hos brancheførende Ambiente A/S
Som COO er du CEO’s nærmeste samarbejdspartner i udviklingen af virksomheden og dens drift herunder strategier, projektforløb, ledelse og organisation.

Dine overordnede ansvarsområder starter ved tilbudsafgivelse og følger herefter værdikæden igennem planlægning, indkøb, produktion, projektafvikling, montage og kvalitetsstyring. Desuden er du ansvarlig for IT strategier og implementering af systemer (BI og ERP) foruden strategier i SCM, personalepolitikker og logistik. I samspil med ledergruppen definerer du således de redskaber, der sikrer effektfulde projekter, opnåelse af vedtagne mål samt trivsel for medarbejderne. Budgetter og opfølgning på disse udføres i samarbejde med CEO og regnskabschefen.

læs mere
Ambitiøs og talentfuld bygningsingeniør som vil skabe topmoderne byggeri i træ
Varierede og spændende udfordringer hos landets førende elementproducent
Hvadenten du er nyuddannet eller erfaren bygningsingeniør, får du spændende og tilpassede opgaver i branchens førende tegne- og projektteam, hvor I er i alt cirka 20 ansatte. Dine kolleger er ingeniører, konstruktører og tekniske assistenter. Du og teamet skaber unikke projektløsninger fra a til z:

- Projektering, projektledelse, indhent information, afklar spørgsmål, lav tidsplan
- Beregninger og udarbejdelse af statisk dokumentation
- Rådgivning til entreprenører, bygherrer samt til kolleger i salg og produktion
- Udarbejdelse af produktionsgrundlag og kvalitetssikring
- Sagsbehandling

læs mere
Teknisk Designer med mod på mere
Struktur - Udvikling - Teknisk Tegning
Du får direkte reference til Produktionschefen. I tæt samarbejde med kompetente og motiverede kollegaer på tværs af afdelingerne, skal du varetage en lang række spændende arbejdsopgaver. Du arbejder med at tegne nye produkter, samt udvikle og opdatere tekniske tegninger på eksisterende produkter. Andre opgaver vil være oprettelse samt vedligeholdelse af datablade, samt løbende at sørge for produktdokumentation. Du vil i denne stilling være bindeled mellem produktion og salg. Du vil også have mulighed for at sammensætte et spændende job, der matcher dine personlige interesser og kompetencer. Dette kunne f.eks. være udvikling og opdatering af salgsmateriale, godkendelser af produkter, datablade, og styklister i samarbejde med de øvrige afdelinger i virksomheden samt vores grossister. Der kan på sigt for den rigtige kandidat også være mulighed for et deltage i leverandørbesøg i ind- og udland. Ligeledes kan opgaverne også være, at uploade nye og opdaterede datablade og anden information på hjemmesiden.
læs mere
Kan du tænke dig at sælge og rådgive om nogle af de smukkeste produkter til dansk byggeri?
Danske kvalitetsprodukter - unikt design og funktion
Efter en grundig oplæring vil du, sammen med dine kompetente og engagerede kolleger i salgs- og projektafdelingen, få ansvaret for at sælge virksomhedens koncepter og kvalitetsprodukter til nye og eksisterende kunder i Danmark. Sammen med dine kunder arbejder du med projekter i alle størrelser, hvor både design, placering, funktionalitet og produkttilpasning er relevante spørgsmål i beslutningsprocessen.

Der vil være kunder, der skal overtages fra starten, og du vil derfor arbejde med en spændende blanding af rådgivning, vedligeholdende-, relationsskabende- og opsøgende salg. I et tæt samarbejde med den øvrige salgsorganisation, produktionen og virksomhedens ledelse vil du fastholde og styrke samarbejdet med eksisterende kunder samt bidrage til en yderligere styrkelse af markedspositionen ved at skabe kontakt til og indgå aftaler med nye kunder. En del af opgaven vil også være opsøgende salg til arkitekter og andre beslutningstagere indenfor byggeriet.

læs mere
Forretningsorienteret Økonomichef
Stærke faglige og menneskelige kompetencer
Med reference til Bandagist-Centrets administrerende direktør vil du få ansvaret for at videreudvikle økonomifunktionen og dit fokus vil være på kvalitetssikring af regnskab, rapportering og budgettering samt udvikling af funktionen til at være mere forretningsorienteret. Du vil få rig mulighed for at gøre en forskel i en virksomhed med korte beslutningsveje og udpræget kundefokus, hvor du vil få en central rolle som sparringspartner for ledelsen og bestyrelsen. Du får mulighed for at foretage interessante og unikke koblinger mellem de økonomifaglige områder og discipliner og selve udviklingen af virksomheden.
læs mere
Verdens bedste stanseværktøjer til medico-industrien
Konstruktion af dansk kvalitet – Passion for Præcision
Med reference til den tekniske chef bliver dine primære opgaver, i samarbejde med de øvrige medarbejdere i organisationen, at tegne og konstruere Grubers kerneprodukter. Du vil få en interessant og udviklende hverdag med stor grad af variation, idet virksomheden udelukkende producerer kundetilpassede løsninger. Du vil bl.a. arbejde med udvikling, konstruktion, tilpasning samt teknisk tegning i 3D. Afhængig af dine egne interesseområder og de kompetencer, du kommer med, vil du kunne komme til at arbejde på projekterne fra første kontakt med kunden, tilbudsfasen samt afprøvning i produktionen og ude hos kunden.

Du vil indgå som en del af en uformel og flad organisationsstruktur, hvor frihed under ansvar er noget, man praktiserer og ikke kun noget, man taler om. Du vil få mulighed for at påvirke egne opgaver samt udviklingen i organisationen og du kan glæde dig til kompetente og motiverede kollegaer. Der er gode muligheder for at gøre en forskel i en virksomhed, der er klar til en fortsat vækst gennem en sund økonomi, en stærk ledelse, dygtige medarbejdere og en vilje til at gøre alle kunder til fremtidige ambassadører. Opgaverne løses i tæt samarbejde på tværs af organisationen.

læs mere
Produktchef til udviklende karrierestilling
Sortimentsudvikling – international afsætning – nye markeder
Med reference til indkøbschefen og i et tæt samarbejde med salgsafdelingen og de 7 kollegaer i indkøbsfunktionen, kommer du til at få en varieret og udfordrende hverdag. Dine primære opgaver vil være at udvikle og effektivisere leverandørporteføljen, finde og realisere cost savings på produkter og i supply chain, samt at spotte nye og velsælgende produkter. Du vil være en vigtig drivkraft i hele ”product life cyclus”, hvor du arbejder aktivt med sortimentsudvikling, lanceringer, markedsføring og produkttræning. En af virksomhedens vigtigste konkurrenceparametre fremover bliver stærke kompetencer indenfor Product Management. Du vil derfor få en meget central rolle i organisationen og du vil få alle muligheder for at præge udviklingen og herigennem skabe yderligere succes både for virksomheden og for din egen karriere.
læs mere
Bogholder på Tåsinge
Udadvendt bogholder til spændende projektvirksomhed i international vækst
Som en del af Taasinge Elementers fortsatte vækst etableres egen økonomi- og regnskabsfunktion på hovedkontoret på Tåsinge. Teamet i regnskab bliver to bogholdere på Tåsinge samt et par kolleger i udlandet. I refererer til økonomichefen.

Teamets opgaver varierer og dækker alt fra fakturering, debitor- og kreditor bogholderi, finansbogholderi, løn, mv. Blandt de mere udfordrende opgaver er håndtering af igangværende arbejder i forhold til materiale-træk og aconto betalinger. Men opgaverne fordeles efter evner og lyst til at påvirke løsningerne.

Din kontaktflade bliver meget bred internt og eksternt med samarbejdspartnere, leverandører og kunder. Arbejdsstedet er på Tåsinge.

læs mere
Senior cost controller
Du booster forståelsen af costs på tværs af fabrikker i Nordeuropa
Med reference til koncern CFO har du en nøglerolle i BORG’s fortsatte vækststrategi. På tværs af koncernen samarbejder du med kolleger i økonomi, med koncernledelsen i Danmark samt med de lokale ledelser på fabrikkerne i Polen, England og Belgien.

Renovation af autodele er en kompleks type produktion, der stiller ekstraordinært store krav til controlling, processer og dokumentation. Blandt dine nøgleopgaver er:

- Ensretning af definitioner og policies
- Opsætning af mål for unit costs
- Cost budgettering
- Group pricing i henhold til transfer pricing politikker
- Dynamics AX opsætning
- Bridge cost og unitcost til regnskab


læs mere

 

Hvis du vælger den samme vej som alle andre, ender du det samme sted som alle de andre.


Hvis du tror nok på dig selv og udnytter dine resurser maksimalt kan du altid vokse.


 

Ved Storkereden 1 • 7000 Fredericia • +45 2999 9043 • odd@lyderjohnsen.dk
Sidst opdateret 22-05-2018 09:59