hjemom osydelserReferencerledige stillingerKontakt
 
       
 
vis Indhold

Ledige stillinger

Regnskabschef, P. Lindberg
Succesfuld e-commerce virksomhed i positiv udvikling
Med reference til direktionen bliver du en vigtig sparringspartner for den øvrige ledelse, og du vil få gode muligheder for at arbejde med både strategiske og praktiske opgaver. Du får ansvaret for ledelse af økonomiafdelingen, og som en spillende træner går du foran, tager selv fat i nogle af de praktiske opgaver, samtidig med at du leder, delegerer, motiverer og videreudvikler afdelingen. Sammen understøtter I forretningen med relevante rapporter og analyser for herigennem at styrke den fortsat positive udvikling af virksomhedens samlede økonomi og værdiskabende funktioner. Du får ansvar for en effektiv drifts-, likviditets-, og økonomistyring herunder periodiske regnskaber samt udarbejdelse af og opfølgning på budgetter, analyser og nøgletal. Sammen med den øvrige ledelse skal du sikre en fortsat positiv udvikling i virksomhedens aktiviteter, både her hjemme og i de tre salgsselskaber i Norge, Sverige og Tyskland.
læs mere
ER DU VORES NYE KOLLEGA I LOGISTIKAFDELINGEN NIPPON GASES, FREDERICIA?
Er du træt af at blive sat i en kasse, med et snævert ansvarsområde og begrænsede muligheder for personlig udvikling?
Som ny kollega i afdelingen vil du indgå i et i forvejen stærkt team og du vil beskæftige dig med spændende opgaver, der til en hver tid matcher dine personlige kompetencer og interesser. Du vil få mulighed for både at arbejde selvstændigt og som del af tværfaglige teams i forbindelse med løsning af de forskellige projekter og opgaver indenfor virksomhedens Supply Chain. Du vil få en stor kontaktflade og det er godt hvis du er typen der går ind i folk med træsko, for du kommer til at tale meget med både dem på lageret, chaufførerne, kollegaer på tværs af organisationen og med kunder og leverandører.
læs mere
Kemiingeniør, Novadan
Vil du være med til at udvikle og styrke vores registrering og dokumentationsarbejde?
Med reference til kvalitets- og udviklingschefen vil du indgå i et stærkt team af kollegaer der beskæftiger sig med udvikling, optimering og godkendelser af de rengørings- og desinfektionsprodukter der har gjort Novadan til en ledende virksomhed indenfor området. Dine primære opgaver vil du finde indenfor kvalitetssikring (f.eks. mærkninger, sikkerhedsdatablade), overvågning og implementering af kemikalielovgivningen, klassificering og korrekt mærkning af kemiske produkter samt myndighedskontakt i både ind- og udland. Du vil blive et internt videncenter omkring dit fagområde, og du deler din viden med kollegaer på tværs af organisationen, og du supporterer også kunder og relevante myndigheder ved spørgsmål til dine fagområder.
læs mere
Kvalitets- og udviklingschef til Novadan
Spillende træner der brænder for udvikling, kvalitet og miljø
Med reference til den danske Business Unit Manager i Kolding og som et naturligt medlem af ledergruppen, får du det overordnede ansvar for virksomhedens udviklingsafdeling, laboratoriet samt kvalitets- og dokumentationsområde. Dine primære opgaver bliver at lede og motivere de kompetente medarbejdere i funktionerne. Sammen sørger I for løbende at optimere og udvikle recepter og produkter med funktionalitet, miljø og innovation som bærende elementer, samtidig som I sikrer at de færdige produkter lever op til de gældende krav fra de relevante myndigheder, kunder og brugere. Du deltager selv aktivt i mange af udviklingsprojekterne og i evalueringen heraf. Du vil også få det overordnet ansvar for virksomhedens registrerings- og dokumentationsarbejde, der kræver indsigt i kemikalielovgivningen, klassificering af produkter, sikkerhedsdatablade og myndighedskontakt.
læs mere
Fabrikschef Novadan
Danske kvalitetsprodukter eksporteres til hele verden
Som fabrikschef får du det fulde og overordnede ansvar for produktionen, lager, sikkerhed, og vedligehold på fabrikken. Du bliver en vigtig del af det overordnede ledelsesteam i Kolding, og du vil få direkte reference til koncernfunktionen i England. Novadan producerer både flydende- og pulverprodukter og dit fokus er på optimering af produktionen, så de mange produktionslinjer opfylder de højeste krav til kvalitet, leveringssikkerhed og tidsfrister. Dette gøres ikke mindst ved at arbejde målrettet med medarbejdernes sociale og faglige kompetencer for at skabe kontinuerlige forbedringer via stærk logistik og dygtige, dedikerede medarbejdere. Du holder et højt informationsniveau både til dine medarbejdere og til dine kollegaer i ledelsen, herunder afholder du hver morgen tavlemøder med de enkelte produktionslinjer, og efterfølgende også med servicefunktionerne.
læs mere
Handelsvandt og løsningsorienteret Sales Support
Markedets bedste produktprogram - stor frihed under ansvar
Med reference til ledelsen vil du indgå som et vigtigt medlem af det i forvejen stærke Sales Support team. Som en følge af det store fokus man har på at sikre kunderne et højt serviceniveau, præcise informationer og en løbende dialog omkring samhandelen, er aftersales-afdelingen den absolut vigtigste afdeling i organisationen. Som Sale Support vil du nærmest fungere som kundernes forlængede arm ind i virksomheden, og du sikrer at kunden til enhver tid er fuldt informeret omkring status på igangværende ordrer. Hvis der skulle opstå udfordringer i forbindelse med en leverance, gør du alt du kan for at løse dette, samtidig som du sikrer at kunden får hurtig og præcis information omkring status. Andre mulige opgave kan være at deltage med sælgerne til salgsmøder, registrere relevante data og informationer og besvare spørgsmål fra kunder på mail og telefon.

læs mere
Kompetent revisor med drive og ambitioner
Er du træt af for meget overarbejde og ensformige opgaver, eller har du ambitioner om en kortere vej til et reelt partnerskab?
Mange dygtige revisorer søger væk fra branchen fordi de synes, at afstanden til topledelsen bliver for stor, og fordi man arbejder væsentlig flere timer end det der er normalt i det øvrige erhvervsliv. Specielt når man får børn og familie kan dette blive en stor belastning. Samtidig er der også ambitiøse og motiverede revisorer der måske allerede har en kundeportefølje og gerne vil indgå i et reelt medejerskab, men finder vejen dertil meget lang og kompliceret af interne forhold i en større organisation. Hvis en af ovenstående beskrivelser passer godt på dig, er vi meget interesseret i at høre fra dig. Vi er nemlig overbevist om at hvis du har de overvejelser omkring din videre karriere, så kan vi sammen skabe en stilling der vil være særdeles interessant og motiverende for netop dig.
læs mere
Headhunter / Partner
National og international Executive Search – Kan og vil du gøre en forskel?
Har du en drøm om at blive Headhunter, og ved at du når hurtigere frem til dit mål med et stærkt navn i ryggen, gennemprøvede metoder og koncepter at arbejde efter samt erfarne kollegaer at sparre med, så skulle vi måske tage en snak? Er du etableret i branchen vil vi se meget frem til en konstruktiv snak om hvordan vi sammen kan skabe endnu stærkere resultater. Vi vil kunne give dig de helt rigtige rammer og afsæt for fortsat succes i branchen, gennem målrettet og konstruktiv sparring, personlig udvikling og samarbejde omkring både salgsprocessen og løsning af kunderelaterede opgaver.
læs mere

 

Hvis du vælger den samme vej som alle andre, ender du det samme sted som alle de andre.


Hvis du tror nok på dig selv og udnytter dine resurser maksimalt kan du altid vokse.


 

Ved Storkereden 1 • 7000 Fredericia • +45 2999 9043 • odd@lyderjohnsen.dk
Sidst opdateret 18-05-2022 14:23