hjemom osydelserReferencerledige stillingerKontakt
 
       
 
vis Indhold

Ledige stillinger

Forretningsorienteret Controller - højre hånd for CFO
Indflydelse på beslutninger - bred kontaktflade til fabriksledelse og øvrig ledergruppe
Med reference til virksomhedens CFO vil du indgå i en alsidig og varieret hverdag, hvor du får mulighed for at arbejde med både strategiske og operationelle opgaver. Væsentlige opgaver vil være etableringen, videreudvikling og vedligeholdelsen af virksomhedens nye kostprismodeller, hvor du løbende vil være i aktiv dialog med salg og produktion omkring prisudvikling og væsentlige forhold angående selve forretningen. Du bliver her en vigtig nøgleperson, der bidrager med lønsomhedsanalyser, rentabilitetsanalyser og omkostningsopfølgning for løbende at understøtte en optimal udnyttelse af resurser, råvarer og virksomheden kompetencer. Du deltager også i de overordnede regnskabstekniske opgaver som omfatter deltagelse i periodiske afdelingsregnskaber, aflæggelse af årsrapport samt udarbejdelse af og opfølgning på budgetter, analyser og nøgletal.
læs mere
International Controller/Økonomichef
Med fokus på optimering & projektarbejde
Med reference til divisionens overordnede økonomifunktion i England, bliver du ansvarlig for økonomifunktionerne hos Novadan i Kolding, samt hos virksomhedens søsterselskaber i Polen, Tyskland og Spanien. Du indgår naturligt i den lokale ledergruppe, og du får en central organisatorisk placering. Lokalt vil du arbejde tæt sammen med Business Unit Managers og den øvrige ledergruppe og du får mulighed for at arbejde med både strategiske og praktiske opgaver. Du bliver en vigtig sparringspartner, der tør udfordre status quo og som løbende bidrager med økonomisk og forretningsmæssig sparring til den øvrige ledelse i bestræbelserne på at optimere og simplificere virksomhederne. I et tæt samarbejde vil I udvikle effektive forretningsgange og optimere koncernens administrative processer, samt it- og økonomistyringsværktøjer.
læs mere
Headhunter / Rekrutteringskonsulent
National og international Executive Search – Kan og vil du gøre en forskel?
Er du etableret i branchen vil vi se meget frem til en snak om metoder, samspil og markedstilgang for at se, om vi har et fælles udgangspunkt. Vi vil kunne give dig de helt rette rammer og afsæt for fortsat succes i branchen foruden god sparring og samarbejde i vores vidensdelingskoncept.

Er du ny i headhunterbranchen giver vi dig en grundig oplæring i metoder, værktøjer og markedsapproach. Herefter får du selvstændige opgaver inden for rekruttering og headhunting. Du står selv for alle dele af processen fra kanvassalg til interviews, kandidatpræsentationer samt opfølgning hos kunden. I vores team får du kompetent sparring og opbakning, da vi samarbejder internt for at nå de bedste resultater ud fra klare etiske retningslinier og høje kvalitetskrav. Dette betyder, at din læringskurve vil være stejl, og at dine kunder altid får den optimale behandling.

læs mere

 

Hvis du vælger den samme vej som alle andre, ender du det samme sted som alle de andre.


Hvis du tror nok på dig selv og udnytter dine resurser maksimalt kan du altid vokse.


 

Ved Storkereden 1 • 7000 Fredericia • +45 2999 9043 • odd@lyderjohnsen.dk
Sidst opdateret 18-11-2019 15:19