hjemom osydelserReferencerledige stillingerKontakt
 
       
 
vis Indhold

Ledige stillinger

Stærk salgsprofil til landbrugssektoren
- salg af kvalitetsprodukter til Danmark og eksport
Med reference til Novadans Market Manager, rådgiver du om og sælger Novadans brede produktprogram inden for rengøring og desinfektion til landbrugssektoren. Produkterne indgår f.eks. i rengøring af malkeanlæg, yverpleje, desinfektion og overfladerengøring i stalde. Din målgruppe er forhandlere af Novadans produkter i såvel Danmark som udlandet, med fokus på Europa og især Tyskland.

Dit mål er at vedligeholde og skabe de kontakter og relationer, der understøtter Novadans ambition om at være den foretrukne leverandør af rengørings- og desinfektionsartikler. I en tæt, kommerciel dialog med forhandlerne er du i stand til at give Novadans produkter en stor del af deres opmærksomhed ud mod slutkunderne. Du skal være med til at udvikle og supportere såvel nyt som eksisterende eksportsalg af Novadans landbrugsrelaterede produkter. Der vil være et stærkt teknisk bagland, der vil supportere dig, når du skal manøvrere i en spændende verden med mange kommercielle og tekniske udfordringer.

læs mere
Logistikkoordinator
4 fabrikker og 1 eksternt lager - ny funktion i logistik og spedition
Med reference til Taasinge Elementers Supply Chain Director er din stilling en ny logistikfunktion i virksomheden. Dermed er du i høj grad med til at finde de rette løsninger og kontaktflader samt udviklingen af mål, redskaber og processer.

Din hovedopgave er at sikre korrekte on-time leverancer fra alle fire produktionssteder (3 i DK, 1 i Letland) til byggepladserne. Derfor arbejder du med læsseplaner, har overblik over produktionsplaner, indkøber fragt og er i konstant tæt kontakt med kolleger, bygherrer, vognmænd, mv. Desuden sikrer du forsvarlig lagring af færdigvarer herunder styring af eksternt lager, foruden en række øvrige opgaver inden for lagre, analyser, udvikling af redskaber, sparring med fabrikkerne, optimering af omkostninger, osv.

læs mere
Senior cost controller
Du booster forståelsen af costs på tværs af fabrikker i Nordeuropa
Med reference til koncern CFO har du en nøglerolle i BORG’s fortsatte vækststrategi. På tværs af koncernen samarbejder du med kolleger i økonomi, med koncernledelsen i Danmark samt med de lokale ledelser på fabrikkerne i Polen, England og Belgien.

Renovation af autodele er en kompleks type produktion, der stiller ekstraordinært store krav til controlling, processer og dokumentation. Blandt dine nøgleopgaver er:

- Ensretning af definitioner og policies
- Opsætning af mål for unit costs
- Cost budgettering
- Group pricing i henhold til transfer pricing politikker
- Dynamics AX opsætning
- Bridge cost og unitcost til regnskab


læs mere
Dygtig leder! - Planlægningschef til 2 tegnestuer
Moderne ledelse og ressourcestyring for 16 projektledere og tegnere hos Taasinge Elementer A/S
Med reference til Taasinge Elementers CEO har du personaleansvaret for de ansatte på firmaets tegnestuer på Tåsinge og i Hampen ved Silkeborg. Naturligvis forstår du processerne og udfordringerne på tegnestuerne. Men det tekniske ansvar samt det faglige ansvar er fordelt på to senior kolleger. Din rolle er ledelse, proces, samspil med eksterne samarbejdspartnere samt ikke mindst ressourcestyring.

Du sikrer trivsel, opstiller klare forventninger til mål samt skaber det flow i planlægningen og i processerne, der maksimerer performance. Projekternes forventede timeforbrug er kalkuleret i salget. Du koordinerer og skaber rammerne for, at opgaverne udføres korrekt og til tiden. Stillingen er fordelt på de to afdelinger, så du skal kunne være skiftevis 2/3 dage hvert sted.

læs mere
Materials and Corrosion Engineer (MCE)
strategisk nøglefunktion - bred kontaktflade - personlig udvikling
Med reference til vores Turnaround Manager bliver du et centralt omdrejningspunkt i forhold til korrosion og degradering af materialer i raffinaderiets udstyr og processer. Sammen med dine kompetente og motiverede kollegaer i RBI (Risk Based Inspection) teamet vil du få en nøglerolle i forhold til at yderligere strukturere og professionalisere raffinaderiets indsatser indenfor dette vigtige område. Du bliver den drivende kraft i forhold til en gennemgang af alle raffinaderiets anlæg, processer og komponenter. Herefter vil du få rollen som et internt videncenter omkring korrosion og nedbrydning af materialer hvor du sørger for, at de opdaterede og afgørende informationer altid er korrekte og tilgængelige.
læs mere
Bygningsingeniør til spændende projekter på Tåsinge eller ved Silkeborg
Alle fagets udfordringer hos Danmarks førende elementproducent
Som bygningsingeniør har du en central rolle i Taasinge Elementers tegne- og projektteam, hvor I er i alt cirka 20 ansatte. Dine kolleger er ingeniører, konstruktører og tekniske assistenter. Du og teamet skaber topmoderne projektløsninger fra a til z:

- Projektering, projektledelse, indhent information, afklar spørgsmål, lav tidsplan
- Beregninger og udarbejdelse af statisk dokumentation
- Rådgivning til entreprenører, bygherrer samt til kolleger i salg og produktion
- Udarbejdelse af produktionsgrundlag og kvalitetssikring
- Sagsbehandling

læs mere
Headhunter til LyderJohnsen A/S
Stor forretningsforståelse og en stærk vilje til at slå igennem
Efter oplæring i vore gennemprøvede metoder og forretning slippes du løs på markedet i Midt- og Nordjylland med opbakning og sparring fra dine erfarne kolleger. Via opsøgende salg starter du således selv med at skabe fundamentet for din kundekreds, der hovedsagelig vil være danske virksomheder inden for et bredt udsnit af brancher. Målet er, at du som konsulent hos LyderJohnsen A/S hurtigt får selvstændige opgaver inden for rekruttering og headhunting, hvor du selv står for alle dele af processen så som kanvassalg, rekrutteringsprocessen samt opfølgning hos kunden.

I vores team samarbejder vi for at nå de bedste resultater ud fra klare etiske retningslinier og de højeste kvalitetskrav. Dette betyder, at vi udvikler os, og at dine kunder og kandidater altid får den optimale behandling. Jobbet er oftest udpræget selvstændigt, da du selv er tovholder på dine opgaver. Du får en spændende og varieret hverdag med primært arbejdssted ud fra vores kontor i Randers.

læs mere
Konstruktør med vilje til at gøre en forskel
dansk kvalitet i topklasse - branchens bedste løsninger
Med reference til konstruktionschefen indgår du i en gruppe af dygtige og engagerede kollegaer. På grund af en meget positiv udvikling har man travlt og du vil derfor få en række spændende opgaver. Du vil bl.a. arbejde med udvikling, konstruktion, tilpasning samt teknisk tegning i 3D. Oprettelse og vedligehold af styklister vil også være en naturlig del af dine opgaver. Du vil få lov til at bruge al din tid på de mest interessante opgaver, da der i afdelingen er dygtige kollegaer, der gerne hjælper med rentegning, dokumentation og de afsluttende detaljer omkring opgaverne. Du vil få mulighed for at arbejde sammen med sælgerne, hvor du bidrager med dine kompetencer, både inden en ordre er kommet i hus og efterfølgende hele vejen gennem produktionen og til den færdige løsning er monteret ude ved kunden.
læs mere
Alsidig konstruktør til 3D
Tegning og projektopgaver – Spændende innovation inden for silo- og tankanlæg i stål til mange brancher
Hos Assentoft Silo A/S bliver du en del af et stærkt team på fem i tegne- og projektafdelingen. Din rolle er især udarbejdelse af tegningsmateriale og konstruktion af silo- og tankprojekter i Inventor. Du er både med i tilbudsfasen, og når projektet skal tegnes. Har en kunde korrektioner, når værkstedet har spørgsmål, eller når en leverandør skal høres om et emne, så tager du selv fat i dine kontaktpersoner. Eventuelt kan du også få brug for at skulle besøge et site. Du har med andre ord en central rolle i firmaet og får alle de udfordringer, du er parat til.
læs mere
Proceskonsulent til optimering af forretningsgange hos DS Stål
Planlægning, ordreflows, IT og træning – boost ressourcestyringen hos landets førende projektorganisation
DS Stålkonstruktions erfarne projektkoordinator er de sidste år gået forrest i at skabe en ny stabsfunktion, der nu udvides til en lille afdeling under hans ledelse. Missionen er at være interne konsulenter, der hjælper til at forbedre fx: Planlægning og ressourcestyring igennem ordreflows, pipeline håndtering, optimering af IT redskaber, ERP, Business Intelligence, kvalitetsstyring, projekter i produktionen, databaser – og meget andet. Funktionen og målene er du i meget høj grad selv med til at definere.

Du identificerer og forankrer de processer og redskaber, der gør samspillet i organisationen smidigere, mens forecasting og ressourcestyring forbedres. Samtidig er du med til at lave et system til afklaring og styring af kompetencerne i organisationen, og du opbygger et mentor- og træningsprogram, hvor du selv underviser, når det er relevant. Ydermere bliver du på sigt involveret i en Dynamics AX implementering.

læs mere
Salgschef
Præfabrikerede elementer i træ – arkitektur, energi og effektivitet samspiller til nye standarder
Med reference til Taasinge Elementers CEO er du leder af den velkørende danske salgsafdelings fem ansatte. I kontakten til arkitekter, entreprenører og boligforeninger er I både rådgivere og sælgere i udviklingen og gennemførslen af projekter, hvor ikke to løsninger er ens.

Fra arkitektens tanker til arbejdet på byggepladsen giver løsningerne unikke muligheder for fleksibilitet, energioptimering, effektivitet og værdiskabelse. Taasinge Elementer er veletableret i markedet. Som salgschef er du i spidsen for at øge kendskabet yderligere og sikre den fortsatte vækst.

læs mere
Projektleder til konstruktion og projektstyring i alufacader
Talentfuld bygningskonstruktør eller bygningsingeniør til udfordrende projekter hos førende koncern
Med reference til tegnestuelederen bliver du en del af FP Gruppens’ velfungerende projektafdeling. Du får overdraget sagerne fra salgsafdelingen. Herfra har du det fulde ansvar fra projektering til produktion og montage.

- Specificering af projekterne
- Tegning og tilpasning af tegninger i AutoCad 2D samt øvrig dokumentation
- Kundekontakt og projektledelse, eventuelt byggepladsledelse
- Styring af underentreprenører samt øvrige samarbejdspartnere

læs mere
Business Controller
Vil du være med til at videreudvikle redskaber og funktioner
Med reference til Samns økonomichef er du en vigtig sparringspartner. Du får en central organisatorisk placering og herigennem får du en stor berøringsflade internt i huset. Som den primære Business Controller skal du have fokus på de periodiske regnskaber, analyser og efterkalkulationer. Du skal ligeledes udfordre status quo for derved at udvikle den eksisterende forsyningsproces og drift, for at sikre lønsomhed fremadrettet. Du vil tage del i den fremtidige opbygning af interne rapporteringssystemer og nøgletalsrapportering. I stillingen skal du skabe og udvikle visuel rettidig rapportering til selskabets afdelingschefer og direktion.

Endvidere skal du beskæftige dig med projekter i forhold til effektivisering og yderligere udnyttelse af Samns ERP-system, Navision. Der vil for den rette kandidat være mulighed for projektledelse af fremtidige udviklingsområder. Udover opgaver på taktisk plan, vil der være opgaver i form af økonomiske ad hoc opgaver, som løses sammen med det øvrige personale i økonomiafdelingen.

læs mere
Teknisk assistent med et glimt i øjet
Struktureret ordensmenneske der kan gøre en forskel
Med reference til lederen af projektafdelingen vil du arbejde tæt sammen med dygtige og motiverede kollegaer. I en verden, hvor en grundig og professionelt gennemarbejdet dokumentation bliver stadig vigtigere, og hvor kravene fra nøglekunder også bliver større, vil du få en central rolle i forhold til håndteringen af mange typer af dokumentation. De primære opgaver i jobbet vil være håndtering og strukturering af dokumentation. Du vil bl.a. arbejde med Quick-Guides, brugsanvisninger, produktdokumentation og formularer i forbindelse med eksport og du vil bidrage til den løbende udvikling og forbedring af virksomhedens interne rutiner. Hvis du ønsker det, vil der være mulighed for at tegne en smule i 3D CAD og måske hjælpe servicefolkene med at booke deres aftaler? Du får muligheden for at sammensætte et spændende job, der matcher dine personlige interesser og kompetencer.
læs mere
Alufacader, Specialist til konstruktion og projektledelse
…med en ambition om at være den mest kompetente konstruktør der tegner de mest udfordrende projekter og håndterer entrepriser fra A til Z
Med reference til tegnestuelederen bliver du en del af FP Gruppens’ velfungerende projektafdeling. Du får overdraget sagerne fra salgsafdelingen. Herfra har du det fulde ansvar for projektet fra projektering til produktion og montage.

-Specificering af projekterne
-Tilpasning af tegninger i AutoCad 2D samt øvrig dokumentation
-Kundekontakt og projektledelse, eventuelt byggepladsledelse
-Styring af underentreprenører samt øvrige samarbejdspartnere

læs mere

 

Hvis du vælger den samme vej som alle andre, ender du det samme sted som alle de andre.


Hvis du tror nok på dig selv og udnytter dine resurser maksimalt kan du altid vokse.


 

Ved Storkereden 1 • 7000 Fredericia • +45 2999 9043 • odd@lyderjohnsen.dk
Sidst opdateret 15-01-2018 13:37